طیب آنلاین ( مرجع دانلود پروژه آماده )

کد وبلاگ

کد جعبه دانلود فلت

ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻭﺯ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺎﻻ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ
ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ ﺩﺍﺭﺩ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺎﻭﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺖ .
ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻫﺎ ﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺖ .
ﭘﻮﺷﺶ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﮑﯽ : ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻭ ﺍﯾﻤﭙﻠﻨﺖ ﺍﺳﺖ .
ﭘﻮﺷﺶ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ : ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ
  • علی طیبی
  • 1401/10/02
  • ۱146 بازدید
  • 0 نظر

چرا بیمه مسئولیت پارسیان ؟ همه ما در جامعه ای که زندگی می کنیم، در قبال تمام فعالیت ها و حتی رفتارهای خود و تاثیراتی که این فعالیت ها بر روی جامعه و افراد دیگر می گذارد، مسئول هستیم. برای شما در نظر بگیرید که فردی اقدام به ساختن یک مجتمع و یا حتی اقدام به ساختن یک منزل مسکونی می کند و برای این منظور باید نیروهایی را برای کار استخدام کند. در این زمان، فرد پیمانکار دو مسئولیت مهم دارد:

۱-    مسئولیت نسبت به کارگران و تمامی افرادی که تحت پوشش وی کار می کنند.

۲-    مسئولیت نسبت به افراد دیگر که در نزدیکی محل ساخت و ساز تردد می کنند، اموال آن ها و حتی نسبت به محیط نزدیک به محل ساخت و ساز

از زمانی که کالای شما وارد وسیله مورد نظر برای انتقال می شود تا زمانی که این کالا به محل جدید منتقل و از وسیله خارج شود، کلیه خساراتی که برای کالای شما رخ می دهد، بر عهده شرکت حمل و نقل است و در صورت بروز هر نوع حادثه ای، شرکت حمل و نقل مربوطه باید نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. مسلما این خسارات سنگین هستند و کافی است که شرکت های حمل و نقل، دو مورد خسارت وارده به کالا را بخواهند جبران کنند در این زمان سرمایه زیادی را از دست خواهند داد. لذا توصیه ای که به این شرکت ها داریم این است که حتما از بیمه مسئولیت حمل و نقل پارسیان کمک بگیرند.

شاید بتوان یکی از مشاغل پر خطر را، فعالیت های ساختمانی در نظر گرفت. به ویژه زمانی که مجتمع های چندین طبقه ساخته می شود  و کارگران مجبور هستند در ارتفاعات مشغول به کار شوند، این احتمال وجود دارد که هر لحظه خطری برای ان ها پیش بیاید. از طرف دیگر زمانی که در یک منطقه فعالیت های ساخت و ساز صورت می گیرد، ممکن است به افرادی که در اطراف این محل مشغول به زندگی و یا حتی رفت و آمد هستند، خسارت جانی و مالی وارد شود که در همه این موارد، مسئولیت خسارات وارده، بر عهده کارفرمای پروژه است. لذا زمانی که یک کارفرما قصد دارد یک پروژه ساختمانی را آغاز نماید، یکی از مهمترین اقداماتی که باید قبل از هر چیز انجام دهد، استفاده از بیمه مسئولیت ساختمانی پارسیان است. 

منبع : http://parsianinsurance724.com/