طیب آنلاین ( مرجع دانلود پروژه آماده )

کد وبلاگ

کد جعبه دانلود فلت

آموزش افتر افکت راگان اوپتیکال فلاریز

فصل دوازدهم : آموزش افکت دادن به نور به صورت چشمک زن

 

فصل سیزدهم : در این میتوانیم کاری کنیم که هرکجایی ذرات پارتیکل هست یه نور ایجاد بشه


فصل چهاردهم : میتوانید نور را بر روی ماسک (mask pen tool) حرکت بدید

 

پایانیآموزش افتر افکت راگان اوپتیکال فلاریز

فصل دهم : در این فصل میتوانید کاری کنید که هر وقتی نور از صحنه به بیرون میره کم کم نور کم بشه و برعکس و هم حاشیه نوری میتوانید ایجاد کنید


فصل یازدهم : در این فصل میتوانید کاری کنید که نور پشت جسم برود یعنی هر وقتی داره به پشت نوشته میره کم کم نورش کم بشه