طیب آنلاین ( مرجع دانلود پروژه آماده )

کد وبلاگ

کد جعبه دانلود فلت

  • علی طیبی
  • 1401/02/20
  • ۱289 بازدید
  • 0 نظر

در ماه های اخیر سرمایه گذاری در ترکیه شکل خاصی به خود گرفته است. در واقع سرمایه گذار می تواند خود را شخص یا مؤسسه ای معرفی کند که سرمایه خود را در اختیار شخص یا مؤسسه ای قرار می دهد و اصولاً این انتظار وجود دارد که از این سپرده سرمایه سود دریافت کند.

در سال های اخیر مهاجرت به ترکیه و اخذ اقامت ترکیه مورد توجه ایرانیان قرار گرفته است. پیشرفت و رشد اقتصادی ترکیه این کشور را به یکی از 20 اقتصاد برتر جهان تبدیل کرده است.
همین طور امکاناتی که دولت ترکیه برای جذب سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، از سوی دیگر باعث شده تا شاهد افزایش سرمایه گذاری در این کشور باشیم.
بر اساس قانون شهروندی ترکیه شماره 5901، ماده 12، برخی از سرمایه گذاران در ترکیه می توانند با سرمایه گذاری در ترکیه تابعیت ترکیه را دریافت کنند.

شهروندان ترکیه از طریق برنامه سرمایه گذاری یا کد شهروندی ترکیه از طریق گزینه های مختلف، کارآفرینانی را از کشورهای مختلف برای انجام تجارت در کشور خود جذب می کنند.
اخیراً قوانین کدگذاری شهروندی ترکیه در پی برنامه شهروندی خاورمیانه بازنگری شده و قیمت ها بیش از نصف شده است.